Grycan – Lody od pokoleń rezygnuje z użycia jaj z chowu klatkowego


Firma Lodziarnie Firmowe sp. z o.o., właściciel marki Grycan – Lody od pokoleń, podjęła decyzję o całkowitej rezygnacji z użycia jaj pochodzących z chowu klatkowego, we wszystkich obszarach biznesowych firmy, do roku 2023.

Powyższa decyzja stanowi kolejny z podjętych przez Firmę kroków, u podstaw których leży chęć przyczynienia się do poprawy warunków życia zwierząt hodowlanych. Proces rezygnacji z jaj „trójek” w pierwszej kolejności objął pracownie cukiernicze i lodziarnio-kawiarnie Grycan – Lody od pokoleń. Dziś w tej części biznesu Firmy używane są przede wszystkim jaja
z wolnego wybiegu i z chowu ściółkowego. Kolejnym krokiem jest rezygnacja z jaj z chowu klatkowego także w produkcji lodów do roku 2023.